Den Styrkede Læreplan

Vi er lige nu særligt optaget af tilrettelæggelse af pædagogiske læringsmiljøer. Det handler om strukturer aktiviteter, og indretning inde såvel som ude.

Vi har også et fokus på det muliges kunst nu hvor vi er i en Coronapandemi – dagligdagen ligner så småt den vi kendte fra starten af året, men med nogle tilpasninger.

I særdeleshed har vi fokus på planlægning af læringsmiljøer hele dagen.

Vi er optaget af, at sikre vi kan tilrettelægge læringsmiljøer således alle børn og i særdeleshed børn i udsatte positioner også oplever at blive udfordret, se og hørt. Men også at de oplever mestring i lege og forskellige aktiviteter.