I Ulvemosehuset lægger vi vægt på at alle børn oplever sig som en betydningsfuld bidragsyder i flere fællesskaber. Det enkelte barn skal opleve sig som set og hørt.

Vi vil gerne at børn erfarer, at vi er forskellige og rummer forskelligheden i et fællesskab, hvor vi lærer at drage omsorg for og tage hensyn til hinanden. Dette gælder både ved voksen-barn og barn-barn.

Dette gør vi ved at være i øjenhøjde med barnet og være nysgerrig på barnets intentioner. Vi hjælper børnene med at sætte ord på følelser og intentioner og hjælpe dem til handlemuligheder, når der er udfordringer - både ved de svære og de spændende.

For at opnå nærvær og bedst plads til det enkelte barn, deler vi børnene op i mindre grupper, så vidt det er muligt. Når vi opdeler børn i grupper, har vi altid gjort os nogle overvejelser om bl.a. alder, udvikling, venskaber, det børn er optaget af eller andet.