Forældreråd og bestyrelse

Ulvemosehuset har en forældrebestyrelse, som består af 5 forældrerepræsentanter og 2 repræsentanter fra personalet. Som forælder er man altid velkommen til at henvende sig til en repræsentant fra forældrerådet.

Forældremøde

Vi afholder forældremøde i løbet af efteråret.
Her starter vi med generalforsamling og valg til forældrerådet.

Efter generalforsamlingen går vi på stuerne, hvor vi fortæller om børnenes dagligdag og har en dialog med jer forældre. Forældrene har også mulighed for at komme med punkter til dagsordenen.